Persoonlijke BeschermingsMiddelen op recept via de apotheek.

Mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg die kwetsbare personen verplegen of verzorgen kunnen op recept een PBM pakket krijgen. Dit als zij iemand verzorgen met Covid-19 of iemand die hiervan verdacht wordt. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met uw apotheek.