Huiselijk geweld via codewoord Masker 19 melden bij apotheek

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen melding doen bij de apotheek via het codewoord ‘Masker 19’. In Spanje en Frankrijk was dit al eerder het geval. Als iemand bij de apothekersbalie dat woord gebruikt, is het duidelijk dat hij of zij hulp nodig heeft en brengt de apotheker hem of haar in contact met hulpverleners. Voor meer informatie: klik hier.